Центровете за административно обслужване към отдели "Общински приходи" - Столична община
№ по ред структура Адрес и място в сградата работно време
1 Дирекция "Общински приходи"
отдел "Методология"
ул. "Г. Бенковски" № 12 09:00 – 17:30
2 Отдел "Ревизии и събиране на вземания" ул. "Чамкория“, № 1, ет. 2 09:00 – 17:30
3 Отдел "Общински приходи - Сердика" бул. "Кн. Мария Луиза" № 88 08:30 – 17:00
4 Отдел "Общински приходи - Красно село" бул. "Цар Борис III" № 124 08:30 – 17:00
5 Отдел "Общински приходи - Възраждане" ул. "Пиротска" № 70 08:30 – 17:00
6 Отдел "Общински приходи - Оборище" ул. "Силистра" № 8, ет. 1 08:30 – 17:00
7 Отдел "Общински приходи - Подуяне" ул. "Плакалница" № 51 08:30 – 17:00
8 Отдел "Общински приходи - Слатина" бул. "Шипченски проход" № 67 08:30 – 17:00
9 Отдел "Общински приходи - Изгрев" ул. "Антон П. Чехов" № 16а, ет. 1 08:30 – 17:00
10 Отдел "Общински приходи - Лозенец" бул. "В. Левски" № 2 08:30 – 17:00
11 Отдел "Общински приходи - Средец и Триадица" ул. "Ген. Гурко" № 12 08:30 – 17:00
12 Отдел "Общински приходи - Красна поляна" бул. "Възкресение" № 1а, ет. 2 08:30 – 17:00
13 Отдел "Общински приходи - Илинден" ул. "Билянини извори" № 10, вх. Б 08:30 – 17:00
14 Отдел "Общински приходи - Искър" бул. "Кр. Пастухов" № 18, ет. 1 08:30 – 17:00
15 Отдел "Общински приходи - Младост" бул. "Свето Преображение" № 1 08:30 – 17:00
16 Отдел "Общински приходи - Студентски" ж.к. "Студентски град", бл. 5, ет. З 08:30 – 17:00
17 Отдел "Общински приходи - Витоша-Овча купел" бул. "Цар Борис III" № 215, ет. 10 08:30 – 17:00
18 Отдел "Общински приходи - Люлин" жк. "Люлин I", ул. "113" № 1 08:30 – 17:00
19 Отдел "Общински приходи - Надежда и Връбница" ул. "Траен мир" № 1, ет. 2 08:30 – 17:00
20 Отдел "Общински приходи - Нови Искьр" кв. "Курило", ул. "Търговска" № 18, ет. З 08:30 – 17:00
21 Отдел "Общински приходи - Кремиковци" кв. "Ботунец", ул. "Челопешко шосе" № 267 вх. Б 08:30 – 17:00
22 Отдел "Общински приходи - Панчарево" с. Панчарево, ул. "Гауди" № 2 08:30 – 17:00
23 Отдел "Общински приходи- Банкя" гр. Банкя, ул. "Кн. Борис I" № 5, ет. 1 08:30 – 17:00