Центровете за административно обслужване за обслужване на глухи и сляпо-глухи лица
№ по ред структура Адрес и място в сградата номер на гише работно време
СО СТОЛИЧНА ОБЩИНА ул. "Московска" № 33 4 понеделник - петък: 09:00 - 17:30
Направление "Архитектура и градоустройство" ул. "Сердика" № 5а 3 08:00 – 19:00
Столичен инспекторат ул. "Париж" № 5 1 09:00 – 17:30
Дирекция "Транспорт" ул. "Будапеща" № 17, ет. 6 1 09:00 – 17:30
Дирекция "Зелена система" бул. "Ломско шосе" № 2А 1 09:00 – 17:30
Дирекция "Култура" пл. "Славейков" № 4, ет. 4 1 09:00 – 17:30
Дирекция "Здравеопазване" ул. "Оборище" № 44, ет. 2 1 09:00 – 17:30
Дирекция "Икономика и търговска дейност" ул. "Оборище" № 44, партер 1 09:00 – 17:30
Дирекция "Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти" бул. "Кн. Мария Луиза" № 88, ет. 5 1 09:00 – 17:30
Дирекция "Социални услуги за деца и възрастни" бул. "Кн. Мария Луиза" № 88, ет. 5 1 09:00 – 17:30
1 СРЕДЕЦ ул. "Леге" № 6, ет. 1 11 09:00 – 17:30
2 КРАСНО СЕЛО бул. "Цар Борис III" № 124, ет. 1 10 08:30 – 17:00
3 ВЪЗРАЖДАНЕ бул. "Ал. Стамболийски" № 62 103 08:30 – 17:00
4 ОБОРИЩЕ бул. „Мадрид“ № 1, ет. 1 1 08:30 – 17:00
5 СЕРДИКА бул. “Княгиня Мария Луиза“ № 88, в ЦАО, стая № 215, ет. 2 4 08:30 – 17:30
6 ПОДУЯНЕ ул. "Плакалница" № 51 4 08:30 – 17:00
7 СЛАТИНА бул. „Шипченски проход“ № 67, етаж Партер 8 08:30 – 17:00
8 ИЗГРЕВ ул. "Атанас Далчев" № 12, ет. 1, стая № 5 2 08:30 – 17:30
9 ЛОЗЕНЕЦ бул. "Васил Левски" № 2, ет. 2 1 08:30 – 17:00
10 ТРИАДИЦА ул. „П. В. Алабин“ № 54, ет. 1 в ЦАО - зала № 101 3 08:30 – 17:00
11 КРАСНА ПОЛЯНА ул. "Освобождение" № 25 1 08:30 – 17:00
12 ИЛИНДЕН ж. к. "Захарна фабрика", ул. "Билянини извори" № 10, вх. Б 4 08:30 – 17:00
13 НАДЕЖДА ул. „Кирил Дрангов“ № 55, партер 107 08:30 – 17:00
14 ИСКЪР бул. „Кръстю Пастухов“ № 18, ет. 1 4 08:30 – 17:00
15 МЛАДОСТ ул. "Свето Преображение" № 1, ет. 1 108 08:30 – 17:00
16 СТУДЕНТСКИ Студентски град, бл. 5 2 08:30 – 17:00
17 ВИТОША ул. "Слънце" № 2 3 08:30 – 17:00
18 ОВЧА КУПЕЛ бул. "Цар Борис III" № 136В 2 08:30 – 17:00
19 ЛЮЛИН ж. к. „Люлин“, бул. „Захари Стоянов“ № 15 2 08:30 – 17:00
20 ВРЪБНИЦА бул. „Хан Кубрат“, бл. 328, вх. Б, ет.1 5 08:30 – 17:00
21 НОВИ ИСКЪР гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 /партерен етаж/ 4 08:30 – 17:00
22 КРЕМИКОВЦИ кв. Ботунец, ул. "Челопешко шосе" № 267, вх. Б, стая № 1 2 08:30 – 17:00
23 ПАНЧАРЕВО ул. "Самоковско шосе" № 230 1 08:30 – 17:00
24 БАНКЯ гр. Банкя, ул. "Цар Симеон" № 1 1 08:30 – 17:00