Сайтът е изграден в изпълнение на мерките, заложени в Плана за действие за въвеждане на административното обслужване на глухи и сляпо-глухи граждани на територията на Столичната община.

Към момента сайтът съдържа информация, представена чрез видеа на български жестов език в три направления: социални дейности, транспорт и спорт.